Dzienniki

Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa [...]

Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu akcjami i udziałami w spółkach z udziałem Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Państwo, dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu

Numer pozycji: 25
Data ogłoszenia: 01.07.2016
Data udostępnienia: 01.07.2016

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 01.07.2016 01.07.2016 Piotr Krupa
do góry