Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
9-10 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 4 z dnia 30 grudnia 2002 r.
Poz. 9 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 41/2002 w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Poz. 10 Komunikat - pytania egazminacyjne do egzaminu testowego dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skabru Państwa (5005-868)
grudzień 2002 30.12.2002 26.10.2010
6-8 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 3 z dnia 22 listopada 2002 r.
Poz. 6 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych
Poz. 7 Komunikat z dnia 22 października 2002 roku w sprawie zmiany w organizacji egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
Poz. 8 Komunikat - pytania egzaminacyjne do egzaminu testowego dla kandydatow na członków Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa (251-504)
listopad 2002 22.11.2002 26.10.2010
3-5 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 2 z dnia 3 czerwca 2002 r.
Poz. 3 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz dyrektora Generalnego
Poz. 4 Oświadczenie Ministra Skarbu Państwa dotyczące publikacji pytań testowych
Poz. 5 Pytania egzaminacyjne do egzaminu testowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
czerwiec 2002 03.06.2002 26.10.2010
1-2 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 1 z dnia 1 lutego 2002 r.
Poz. 1 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia zakresów czyności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego
Poz. 2 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Skarbu Państwa
luty 2002 01.02.2002 26.10.2010
do góry