Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
2 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 2 z dnia 12 listopada 2003 r.
Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 października2003 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
listopad 2003 12.11.2003 26.10.2010
1 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 1 z dnia 14 sierpnia 2003 r.
Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 17 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie składu i trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa oraz ustalenia zadań należących do właściwości Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu i Dyrektora Generalnego
sierpień 2003 14.08.2003 26.10.2010
do góry