Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
1-2 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 1 z dnia 2 listopada 2004 r.
Poz. 1 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 września 2004 r.w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Skarbu Państwa
Poz. 2 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr nr 21 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 października 2004 r. w sprawie składu i trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa oraz ustalenia zadań należących do właściwości Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego
listopad 2004 02.11.2004 26.10.2010
do góry