Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
1-3 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 1 z dnia 12 sierpnia 2005 r.
Poz. 1 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 14 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania
Poz. 2 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 18 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych
Poz. 3 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr nr 22 z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa,sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów na kandydatów na członków rad nadzorczych
sierpień 2005 12.08.2005 26.10.2010
do góry