Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
3-4 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 2 z dnia 21 grudnia 2007 r.
Poz. 3 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 44 z dnia 24 listopada 2007 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
Poz. 4 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa
grudzień 2007 21.12.2007 26.10.2010
1-2 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 1 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Poz. 1 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 9 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
Poz. 2 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 17 z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
czerwiec 2007 25.06.2007 26.10.2010
do góry