Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
1-2 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 1 z dnia 14 maja 2008 r.
Poz. 1 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 7 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
Poz. 2 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 8 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
maj 2008 14.05.2008 26.10.2010
do góry