Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
1-3 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa nr 1 z dnia 25 czerwca 2009 r.
Poz. 1 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 7 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
Poz. 2 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 18 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
Poz. 3 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 24 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
czerwiec 2009 25.06.2009 26.10.2010
do góry