Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
46 Zarządzenie nr 61 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 grudnia 2014 r. [...]
Zarządzenie nr 61 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Skarbu Państwa
grudzień 2014 31.12.2014 12.01.2015
45 Zarządzenie nr 60 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych
grudzień 2014 31.12.2014 07.01.2015
44 Zarządzenie nr 59 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
grudzień 2014 24.12.2014 30.12.2014
43 Zarządzenie nr 58 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa
grudzień 2014 17.12.2014 17.12.2014
42 Zarządzenie nr 56 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
grudzień 2014 09.12.2014 09.12.2014
41 Zarządzenie nr 55 Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa
listopad 2014 26.11.2014 26.11.2014
40 Zarządzenie nr 54 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 października 2014 r. [...]
Zarządzenie nr 54 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy wykonywaniu umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych, których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
październik 2014 27.10.2014 27.10.2014
39 Zarządzenie nr 53 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 października 2014 r. [...]
Zarządzenie nr 53 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 października 2014 r. w sprawie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie zabezpieczenia interesu publicznego przed transakcjami nabycia akcji spółek prawa polskiego, zagrażającymi bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu RP
październik 2014 20.10.2014 20.10.2014
38 Zarządzenie nr 52 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej I
październik 2014 20.10.2014 20.10.2014
37 Zarządzenie nr 51 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
październik 2014 20.10.2014 20.10.2014
36 Zarządzenie nr 50 Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
październik 2014 17.10.2014 17.10.2014
35 Zarządzenie nr 49 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
październik 2014 08.10.2014 08.10.2014
34 Zarządzenie nr 48 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw koordynacji modernizacji systemu ZSI db modułów finansowo-księgowych
październik 2014 08.10.2014 08.10.2014
33 Zarządzenie nr 47 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 października 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych
październik 2014 03.10.2014 03.10.2014
32 Zarządzenie nr 46 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
październik 2014 03.10.2014 03.10.2014
31 Zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów pieniężnych, należności i zobowiązań, materiałów w magazynie oraz pozostałych aktywów i pasywów
październik 2014 03.10.2014 03.10.2014
30 Zarządzenie nr 44 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2014 r. [...]
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw udrożnienia i zintensyfikowania współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy tych spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym
wrzesień 2014 30.09.2014 30.09.2014
29 Zarządzenie nr 43 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 września 2014 r. [...]
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie planowania, gromadzenia i wydatkowania środków na pomoc publiczną oraz wsparcie niebędące pomocą publiczną, monitorowania udzielonej pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną, a także prowadzenia sprawozdawczości w zakresie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu celowego pod nazwą Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
wrzesień 2014 30.09.2014 30.09.2014
28 Zarządzenie nr 42 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zniesienia Społecznej Rady Konsultacyjnej Ministra Skarbu Państwa do spraw prywatyzacji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
wrzesień 2014 30.09.2014 30.09.2014
27 Zarządzenie nr 41 Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
wrzesień 2014 26.09.2014 26.09.2014
do góry