Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
57 Zarządzenie Nr 58 Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw inicjowania, wspierania i monitorowania procesów restrukturyzacji i aktywizacji przemysłowej aktywów produkcyjnych, podejmowanych przez podmioty (..)
Zarządzenie Nr 58 Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw inicjowania, wspierania i monitorowania procesów restrukturyzacji i aktywizacji przemysłowej aktywów produkcyjnych, podejmowanych przez podmioty z udziałem karbu Państwa oraz państwowe osoby prawne, prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego
grudzień 2015 18.12.2015 04.01.2016
56 Zarządzenie nr 57 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
grudzień 2015 17.12.2015 18.12.2015
55 Zarządzenie Nr 56 Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie informacji o istotnych decyzjach dotyczących spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz ich realizacji
grudzień 2015 14.12.2015 15.12.2015
54 Zarządzenie nr 55 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
grudzień 2015 10.12.2015 14.12.2015
53 Zarządzenie Nr 54 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadz
grudzień 2015 07.12.2015 09.12.2015
52 Zarządzenie Nr 53 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu doradczego Ministra Skarbu Państwa do spraw reformy nadzoru właścicielskiego oraz gospodarowania niektórymi składnikami mienia publicznego
grudzień 2015 02.12.2015 03.12.2015
51 Zarządzenie Nr 52 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
listopad 2015 23.11.2015 25.11.2015
50 Zarządzenie nr 51 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
listopad 2015 10.11.2015 12.11.2015
49 Zarządzenie nr 50 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 listopada 2015 r.w sprawie zniesienia Zespołu do spraw współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy tych spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym
listopad 2015 10.11.2015 12.11.2015
48 Zarządzenie nr 49 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 listopada 2015 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
listopad 2015 10.11.2015 12.11.2015
47 Zarządzenie nr 48 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 października 2015 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
październik 2015 22.10.2015 26.10.2015
46 Zarządzenie nr 47 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 października 2015 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
październik 2015 22.10.2015 26.10.2015
45 Zarządzenie nr 46 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 października 2015 r.zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
październik 2015 22.10.2015 26.10.2015
44 Zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w Ministerstwie Skarbu Państwa”
październik 2015 12.10.2015 23.10.2015
43 Zarządzenie Nr 44 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 października 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni
październik 2015 15.10.2015 16.10.2015
42 Zarządzenie Nr 43 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowy Instytut Wydawniczy z siedzibą w Warszawie
październik 2015 15.10.2015 16.10.2015
41 Zarządzenie nr 42 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
październik 2015 07.10.2015 08.10.2015
40 Zarządzenie Nr 41 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie planowania, gromadzenia i wydatkowania środków [...>
październik 2015 02.10.2015 06.10.2015
39 Zarządzenie Nr 40 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji
wrzesień 2015 30.09.2015 01.10.2015
38 Zarządzenie Nr 39 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych
wrzesień 2015 29.09.2015 29.09.2015
do góry