Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
38 Zarządzenie Nr 38 Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa
grudzień 2016 02.12.2016 02.12.2016
37 Zarządzenie Nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
listopad 2016 24.11.2016 24.11.2016
36 Zarządzenie nr 36 Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 października 2016r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych
październik 2016 14.10.2016 14.10.2016
35 Zarządzenie nr 35 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 października 2016r. zmieniające zarządzenia w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
październik 2016 05.10.2016 05.10.2016
34 Zarządzenie nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 października 2016r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw oceny wpływu sytuacji międzynarodowej na spółki z udziałem Skarbu Państwa
październik 2016 05.10.2016 05.10.2016
33 Zarządzenie nr 33 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 października 2016r. w sprawie zniesienia Zespołu wsparcia dla komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa nadzorujących spółki z udziałem Skarbu Państwa
październik 2016 05.10.2016 05.10.2016
32 Zarządzenie nr 32 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 października 2016r. w sprawie w zniesienia Zespołu do spraw polityki właścicielskiej
październik 2016 05.10.2016 05.10.2016
31 Zarządzenie nr 31 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów pieniężnych, należności i zobowiązań, materiałów w magazynie, środków trwałych, (...)
zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych aktywów i pasywów
październik 2016 05.10.2016 05.10.2016
30 Zarządzenie nr 30 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
wrzesień 2016 26.09.2016 26.09.2016
29 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 lipca 2016 r. sprawie zniesienia Zespołu do spraw przekształceń własnościowych niektórych spółek sektora rolno-spożywczego
lipiec 2016 14.07.2016 14.07.2016
28 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
lipiec 2016 12.07.2016 13.07.2016
27 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania i odbioru analiz w procesie prywatyzacji
lipiec 2016 05.07.2016 06.07.2016
26 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa
lipiec 2016 05.07.2016 06.07.2016
25 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa [...]
Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu akcjami i udziałami w spółkach z udziałem Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Państwo, dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu
lipiec 2016 01.07.2016 01.07.2016
24 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa [...]
Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Rekompensacyjny oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu
lipiec 2016 01.07.2016 01.07.2016
23 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Skarbu Państwa
czerwiec 2016 28.06.2016 28.06.2016
22 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 czerwca 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa
czerwiec 2016 20.06.2016 20.06.2016
21 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury opracowywania, opiniowania i uzgadniania w Ministerstwie Skarbu Państwa projektów dokumentów rządowych oraz wewnętrznych aktów prawnych
czerwiec 2016 14.06.2016 14.06.2016
20 Zarządzenie nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
czerwiec 2016 10.06.2016 10.06.2016
19 Zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania, obiegu, rejestrowania i odwoływania pełnomocnictw i upoważnień w Ministerstwie Skarbu Państwa
czerwiec 2016 02.06.2016 02.06.2016
do góry