Dzienniki

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
18 Zarządzenie nr 18 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu doradczego Ministra Skarbu Państwa do spraw kompleksowego uregulowania kwestii reprywatyzacji
czerwiec 2016 01.06.2016 01.06.2016
17 Zarządzenie nr 17 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej w Ministerstwie Skarbu Państwa za rok 2015
czerwiec 2016 01.06.2016 01.06.2016
16 Zarządzenie nr 16 Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa
maj 2016 25.05.2016 25.05.2016
15 Zarządzenie nr 15 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
maj 2016 25.05.2016 25.05.2016
14 Zarządzenie nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
maj 2016 16.05.2016 16.05.2016
13 Zarządzenie nr 13 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie procedury postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa
kwiecień 2016 29.04.2016 29.04.2016
12 Zarządzenie nr 12 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia w 2016 roku kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych
kwiecień 2016 29.04.2016 29.04.2016
11 Zarządzenie nr 11 Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
kwiecień 2016 18.04.2016 18.04.2016
10 Zarządzenie nr 10 Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa
marzec 2016 17.03.2016 17.03.2016
9 Zarządzenie nr 9 Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
marzec 2016 17.03.2016 17.03.2016
8 Zarządzenie nr 8 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
marzec 2016 15.03.2016 15.03.2016
7 Zarządzenie Nr 7 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa
marzec 2016 07.03.2016 07.03.2016
6 Zarządzenie nr 6 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 marca 2016 r. uchylające zarządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie informacji o istotnych decyzjach dotyczących spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz ich realizacji
marzec 2016 02.03.2016 02.03.2016
5 Zarządzenie nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa
luty 2016 24.02.2016 24.02.2016
4 Zarządzenie nr 4 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa
luty 2016 27.02.2016 27.01.2016
3 Zarządzenie nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa
styczeń 2016 22.01.2016 25.01.2016
2 Zarządzenie nr 2 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa
luty 2016 08.02.2016 08.01.2016
1 Zarządzenie nr 1 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych
luty 2016 08.02.2016 08.01.2016
57 Zarządzenie Nr 58 Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw inicjowania, wspierania i monitorowania procesów restrukturyzacji i aktywizacji przemysłowej aktywów produkcyjnych, podejmowanych przez podmioty (..)
Zarządzenie Nr 58 Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw inicjowania, wspierania i monitorowania procesów restrukturyzacji i aktywizacji przemysłowej aktywów produkcyjnych, podejmowanych przez podmioty z udziałem karbu Państwa oraz państwowe osoby prawne, prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego
grudzień 2015 18.12.2015 04.01.2016
56 Zarządzenie nr 57 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
grudzień 2015 17.12.2015 18.12.2015
do góry