Archiwum i instrukcja kancelaryjna

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
46 Zarządzenie nr 61 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 grudnia 2014 r. [...]
Zarządzenie nr 61 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Skarbu Państwa
grudzień 2014 31.12.2014 12.01.2015
11 Zarządzenie nr 24 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Ministerstwie Skarbu Państwa
lipiec 2014 07.07.2014 07.07.2014
do góry