Wydatki publiczne

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
24 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa [...]
Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy gospodarowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku państwowego funduszu celowego pod nazwą Fundusz Rekompensacyjny oraz szczegółowego trybu realizacji wypłat świadczeń z tego Funduszu
lipiec 2016 01.07.2016 01.07.2016
6 Zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowywania planów przychodów, dochodów budżetowych i wydatków ze środków publicznych oraz procedur wydatkowania i rozliczania środków publicznych
czerwiec 2014 09.06.2014 09.06.2014
do góry