Audyt i kontrola

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
5 Zarządzenie nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa
luty 2016 24.02.2016 24.02.2016
28 Zarządzenie Nr 28 Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Skarbu Państwa
sierpień 2015 27.08.2015 31.08.2015
9 Zarządzenie Nr 9 Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącej kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli zewnętrznej”
marzec 2015 19.03.2015 19.03.2015
6 Zarządzenie Nr 6 Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia w 2015 roku kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych
marzec 2015 02.03.2015 02.03.2015
4 Zarządzenie Nr 4 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa
luty 2015 25.02.2015 25.02.2015
41 Zarządzenie nr 55 Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa
listopad 2014 26.11.2014 26.11.2014
23 Zarządzenie nr 36 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędzie obsługującym Ministra Skarbu Państwa
wrzesień 2014 08.09.2014 08.09.2014
do góry