Polityka właścicielska

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
26 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa
lipiec 2016 05.07.2016 06.07.2016
27 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania i odbioru analiz w procesie prywatyzacji
lipiec 2016 05.07.2016 06.07.2016
7 Zarządzenie Nr 7 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa
marzec 2016 07.03.2016 07.03.2016
6 Zarządzenie nr 6 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 marca 2016 r. uchylające zarządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie informacji o istotnych decyzjach dotyczących spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz ich realizacji
marzec 2016 02.03.2016 02.03.2016
20 Zarządzenie Nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawach dotyczących ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa [...]
Zarządzenie Nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawach dotyczących ewidencji akcji i udziałów Skarbu Państwa, z których uprawnienia wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub inne podmioty na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
lipiec 2015 16.07.2015 20.07.2015
40 Zarządzenie nr 54 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 października 2014 r. [...]
Zarządzenie nr 54 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia zasad współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa przy wykonywaniu umów o prowadzenie rachunku papierów wartościowych, których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
październik 2014 27.10.2014 27.10.2014
21 Zarządzenie nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gromadzenia, aktualizacji i sporządzania niektórych informacji dotyczących spółek oraz wzorów formularzy informacyjnych
wrzesień 2014 05.09.2014 05.09.2014
19 Zarządzenie nr 32 Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wpływu sytuacji międzynarodowej na spółki z udziałem Skarbu Państwa
sierpień 2014 14.08.2014 14.08.2014
17 Zarządzenie nr 30 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki właścicielskiej
lipiec 2014 31.07.2014 31.07.2014
14 Zarządzenie nr 27 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie doboru kandydatów na członków rad nadzorczych w niektórych podmiotach z udziałem Skarbu Państwa
lipiec 2014 07.07.2014 07.07.2014
do góry