Zespoły Komisje Rady

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
29 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 lipca 2016 r. sprawie zniesienia Zespołu do spraw przekształceń własnościowych niektórych spółek sektora rolno-spożywczego
lipiec 2016 14.07.2016 14.07.2016
5 Zarządzenie nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa
luty 2016 24.02.2016 24.02.2016
56 Zarządzenie nr 57 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
grudzień 2015 17.12.2015 18.12.2015
49 Zarządzenie nr 50 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 listopada 2015 r.w sprawie zniesienia Zespołu do spraw współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy tych spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym
listopad 2015 10.11.2015 12.11.2015
50 Zarządzenie nr 51 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
listopad 2015 10.11.2015 12.11.2015
26 Zarządzenie Nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. [...]
Zarządzenie Nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., EuroLOT S.A. i LS Airport Services S.A.
sierpień 2015 13.08.2015 14.08.2015
25 Zarządzenie Nr 25 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie zabezpieczenia interesu publicznego przed transakcjami nabycia [...]
sierpień 2015 07.08.2015 10.08.2015
13 Zarządzenie nr 13 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej Ministerstwa Skarbu Państwa za rok 2014
kwiecień 2015 23.04.2015 23.04.2015
7 Zarządzenie Nr 7 Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przekształceń własnościowych niektórych spółek sektora rolno‑spożywczego
marzec 2015 18.03.2015 18.03.2015
39 Zarządzenie nr 53 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 października 2014 r. [...]
Zarządzenie nr 53 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 października 2014 r. w sprawie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie zabezpieczenia interesu publicznego przed transakcjami nabycia akcji spółek prawa polskiego, zagrażającymi bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu RP
październik 2014 20.10.2014 20.10.2014
do góry