Restrukturyzacja przedsiębiorców

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
29 Zarządzenie nr 43 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 września 2014 r. [...]
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie planowania, gromadzenia i wydatkowania środków na pomoc publiczną oraz wsparcie niebędące pomocą publiczną, monitorowania udzielonej pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną, a także prowadzenia sprawozdawczości w zakresie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu celowego pod nazwą Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
wrzesień 2014 30.09.2014 30.09.2014
16 Zarządzenie nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 lipca 2014 r. [...]
Zarządzenie nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw inicjowania, wspierania i monitorowania procesów restrukturyzacji i aktywizacji przemysłowej aktywów produkcyjnych, podejmowanych przez podmioty z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowe osoby prawne, prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego
lipiec 2014 15.07.2014 15.07.2014
13 Zarządzenie nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 lipca 2014 r. [...]
Zarządzenie nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie planowania, gromadzenia i wydatkowania środków na pomoc publiczną oraz wsparcie niebędące pomocą publiczną, monitorowania udzielonej pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną, a także prowadzenia sprawozdawczości w zakresie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu celowego pod nazwą Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
lipiec 2014 07.07.2014 07.07.2014
do góry