Pomoc publiczna

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
24 Zarządzenie nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 września 2014 r. [...]
Zarządzenie nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie planowania,gromadzenia i wydatkowania środków na pomoc publiczną oraz wsparcie niebędące pomocą publiczną,monitorowania udzielonej pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną,a także prowadzenia sprawozdawczości w zakresie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu celowego pod nazwą Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
wrzesień 2014 11.09.2014 11.09.2014
do góry